Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató: MatricaABC.hu Bt. és a Szolgáltató által üzemeltetett www.apropo.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.apropo.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről történik.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,  kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken
rendelkezésére állunk!

Szolgáltató Adatai:
Név: MatricaABC.hu Bt.
Mobil: +36209454365
Székhely és levelezési cím: 5900 Orosháza, Mikes u. 22.
(személyes ügyfélfogadás és kiszolgálás csak előzetes időpont egyeztetés alapján)
Adószám: 25540345-1-04
Cégjegyzékszám: 04-06-009290
Kapcsolattartó: Bakos Attila
Mobil: +36209454365
Bankszámlaszám: Cib Bank Zrt. 10700316-69625149-51100005
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-108200/2016.
Email cím: iroda@apropo.hu

1. A weboldal használatával kapcsolatos tájékoztató

1.1. A Szolgáltató weboldalán www.apropo.hu csakis regisztrációval lehet megrendelést leadni, vásárolni. A regisztráció az első rendelés leadása során automatikusan elkészül, a pénztár oldalon felhasználói név és jelszó megadását követően.

1.2 Az adott termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor Ügyfél a megrendelését weboldalunkon keresztül hozzánk eljuttatja. Ebben az esetben  az Ügyfél és a Szolgáltató között, mint távol lévők között szerződés jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar.

1.3 Megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16 óra között zajlik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Az ilyen rendelés leadását követő munkanapon kerül feldolgozásra. A 16 óra után leadott anyagokat Szolgáltató következő munkanapi anyagleadásnak tekinti. Amennyiben az Ügyfél egyedi szöveget, motívumot kér a termékre a Szolgáltató a megadott e-mail-re látványtervet küld az Ügyfél részére, aminek elfogadása esetén Szolgáltató elkészíti a terméket. Az elfogadott látványtervből gyártott termékek után tartalmi reklamációt a Szolgáltató nem fogad el és annak tartalmáért nem felel.

1.4 A megrendelt termék jellemzőiről és áráról a termékoldalról (a konkrét termék egyedi információs oldaláról) lehet tájékozódni.

1.5 Ügyfél megrendelése csak akkor lép életbe, ha a Szolgáltatótól az online megrendeléséről automata visszaigazoló e-mailt kap az Ügyfél által beregisztrált e-mail címre. Amennyiben Ügyfél nem kapott ilyen e-mailt akkor valószínűleg nem fejezte be a rendelést, vagy valamilyen technikai hiba történt.

1.6 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott terméket nem áll módjában elkészíteni, köteles erről Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint Ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríteni.

1.7 Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag Ügyféllel történő egyeztetést követően kerülhet sor !

1.8 A weboldalon feltüntetett árak alanyi adómentes árak, további adó, áfa nem terheli őket.

1.9 A weboldal tartalma virtuális termékeket tartalmaz Szolgáltató nem rendelkezik raktárkészlettel, ezen termékek rendelés beérkezését követően egyedileg készülnek, Ügyfél egyedi megrendelési igénye alapján.

1.10 A rendelések lemondása e-mailen vagy írásban történhet. A rendelések lemondására csak addig van lehetősége Ügyfélnek, ameddig Szolgáltató az Ügyfél egyedi megrendelési igénye alapján el nem kezdi a megrendelt egyedileg készülő termék gyártását, mely kezdetről e-mailben értesíti Ügyfelet.
Ezt követően a rendelés visszamondására csak a Szolgáltató nem szerződésszerű teljesítése esetén van mód.

1.11 Amennyiben Ügyfél egyedi ajánlat keretében saját grafika alapján dolgoztat, köteles szavatolni az általa rendelkezésre bocsátott grafika jogtisztaságát. Szerzői jog vagy személyiségi jog sérülése esetén a felelősség az Ügyfelet terheli. Jogsértés esetén Ügyfél köteles mentesíteni a Szolgáltatót az előbb említett jogsérelmekből származó összes követelés alól, és megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.

2. Megrendelés lépései

 • termék kiválasztása
 • kosár használata
 • megrendelés összeállítása
 • termékek, bevitt adatok ellenőrzése, javítása
 • megrendelés elküldése
 • megrendelés visszaigazolása
 • Szolgáltató által szerkesztett látványterv elküldése (amennyiben szükséges)
 • jóváhagyás, visszaigazolás

3. Fizetési módok

3.1 A Szolgáltató 4 fizetési módot ajánl fel a megrendelt termékek ellenértékének kifizetésére:

 • Fizetés házhoz szállítás esetén utánvétel készpénzben, vagy bankkártyával a futárnál.
 • Fizetés “Előreutalással”: az alábbi számlaszámra: MatricaABC.hu Bt., Cib Bank Zrt. 10700316-69625149-51100005 Ebben az esetben a Megrendelő által megrendelt termék(ek) kézbesítésének indítása a rendelés ellenértékének a Szolgáltató számlájára történő beérkezése után történik.
 • Bankkártyával a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül történő fizetés (részletek) esetén a Megrendelő által megrendelt termék(ek) kézbesítésének indítása a rendelés ellenértékének a Szolgáltató számlájára történő beérkezése után történik.
 • Fizetés személyes átvétel esetén a Szolgáltató telephelyén.

Előreutalás választása esetén megrendelés napján a Szolgáltató elküldi az átutaláshoz szükséges adatok e-mailben.  Az átutalt összegről Szolgáltató számlát állít ki, amelyet a kész termékhez mellékel. Ebben ez esetben a megrendelt termék gyártása az összeg Szolgáltató számlájára  való jóváírás után történik.

4. Szállítási feltételek

4.1 A házhoz szállítás szolgáltatással megrendelt termékek esetén a Magyar Posta fogja kézbesíteni a csomagot. A megrendelés leadásakor az Ügyfél köteles olyan valós postai címet megadni ahol munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között elérhető és át tudja venni a megrendelt terméket. A pontatlan cím megadása miatt vagy nem postai cím miatt (pl. “a szomszédnak”, nincs házszám, nincs közterület jellegének meghatározása…stb.) keletkező károkért (pl. ismételt kiszállítás költsége) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.2 Szállítási díjak:

 • Előre utalással fizetett megrendelések, kis méret esetén ajánlott, elsőbbségi levélben 990,-Ft.
 • Előre utalással fizetett megrendelések, nagyobb méret esetén csomagként: 1500 Ft
 • Utánvétes fizetés esetén minden esetben: 1800 Ft
 • Eltérő postaköltség esetén a Szolgáltató e-mail-en értesíti az Ügyfelet.

5. Csomag nyomkövetés

5.1 csomagok online nyomon követhető a http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes

5.2 Szállítási határidők:

 • Termékeinket rendelés alapján készítjük. Gyártási idejük  1-7 munkanap, ezután történik a szállítás.
 • Ünnepnapok esetén a szállítási idő meghosszabbodhat.
 • Személyes átvétel cégünk székhelyén (személyes ügyfélfogadás és kiszolgálás csak előzetes időpont egyeztetés alapján)

5.3 Szállítással kapcsolatos káresemények és kártérítés:

Ha a postás láthatóan sérült (benyomódott vagy kiszakadt karton) csomagot szállított le akkor kártérítési igény bejelentéssel kell élni a postásnál. A csomagot átvételkor le kell fényképezni, a postástól kérni kell jegyzőkönyv felvételét. Ezt követően jelezni kell a problémát az Szolgáltató ügyfélszolgálatán lehetőleg még aznap, de legkésőbb a következő munkanapon.

Ha a sérülést Ügyfél az átvételt követően később vette észre és a csomag tartalma károsodott, akkor az átvétel időpontjától számított 3 naptári nap áll rendelkezésre, hogy jelentse a problémát a Szolgáltató ügyfélszolgálatának. Amennyiben Ügyfél 3 naptári napnál később jelenti, akkor kártérítési igény nem érvényesíthető.

6. Jótállás (Garancia)

6.1 Kötelező jótállás

6.2. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

6.3. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

6.4. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

6.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.6. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

7 . Elállás 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet

7.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Ügyfelet nem illeti meg az elállás joga, mivel Szolgáltató az www.apropo.hu weboldalán szereplő valamennyi terméket Ügyfél egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítja elő személyre szabottan.

Kiszállítás esetén amennyiben Ügyfél elégedetlen a kapott termékkel, a csomag átvétele után, írásban jelezheti azt Szolgáltató felé a iroda@apropo.hu e-mail címen. Szolgáltató köteles az Ügyfél panaszára egy munkanapon belül érdemben reagálni.

Az apropo.hu weboldalon található termékek nem előre gyártott termékek. Minden esetben az Ügyfél személyes igénye alapján legyártott egyedi termékről lévén szó, így ezt tovább értékesíteni nem lehet, hivatkozva:
45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésére:
“A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát” , amennyiben
” c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.”

7.2. Szolgáltató esetleges hibás teljesítés esetén a terméket maradéktalanul újragyártja az eredeti paraméterekkel és díjtalanul eljuttatja Ügyfél részére.

7.3. Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogát. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

7.4. Ügyfélnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése az Ügyfelet terheli !

8. Árucsere

8.1. Ha a megvásárolt termék hibátlan és megfelel a vonatkozó termékoldalon található paramétereknek, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket cserélni.

8.2 Magas szintű minőségbiztosításunk ellenére előfordulhat gyártás során felmerülő hiba, esetleg anyaghiba. Ilyen esetben törekszünk a probléma legrövidebb úton történő maximális megoldására. Hibás termék vagy hibás teljesítés esetén a terméket a Szolgáltató köteles a megvásárolt termékkel megegyező paraméterekkel rendelkező másik termékre cserélni. Ez esetben a terméket gyári állapotban, gyári csomagolásban vissza kell juttatni az eredeti számlával együtt a Szolgáltató telephelyére.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt)

Ezt követően soron kívül, a lehető legrövidebb idő alatt elkészítünk egy a megvásárolt termékkel megegyező paraméterekkel rendelkező terméket és elküldjük Ügyfél részére, akit a cseréből eredő költség nem terhel.

Az elállás joga nem illeti meg Ügyfelet, amennyiben a termék kifejezetten az Ügyfél kérésére, az ő által szabott igények alapján, egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

9. PANASZKEZELÉS RENDJE

9.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, az Ügyfél teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a következő elérhetőségeken jelezheti:

E-mail: iroda@apropo.hu

Postán küldött ajánlott levélben: 5900 Orosháza, Mikes u. 22. sz.

10. Személyes adatok védelme

10.1. A Szolgáltató bizalmasan kezeli az Ügyfél által az  www.apropo.hu weboldalon megadott adatait. Az Ügyfél adatai a megrendelés lebonyolításához szükséges információk, melyek a következők lehetnek: megrendelő név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, adószám.

10.2. Az apropo.hu weboldalunkon a megrendeléskor leadott Ügyfél adatokat Szolgáltató nem adja ki harmadik fél számára mely alól egyetlen kivételt képez a szállítási cím, név, e-mail cím és telefonszám átadása a kiszállítást végző cégnek amely feltétlenül szükséges házhoz szállításnál.

10.3. Az apropo.hu weboldalunkon az Ügyfél első vásárlása alkalmával saját fiókot hoz létre, ahol kezelheti a megadott címeit, illetve megtekintheti a régebbi megrendeléseit. A belépéshez szükséges jelszót a Szolgáltató nem tudja és a rendszerben nem is látja. A rendszer viszont lehetőséget ad a Szolgáltatónak, hogy új jelszót hozzon létre az Ügyfélnek, de ekkor sem látható a Szolgáltató számára a régi -Ügyfél által megadott- jelszó. A Szolgáltató által történő új jelszó létrehozásnak általában akkor van szerepe amikor az Ügyfél elfelejti a jelszót és kéri a Szolgáltatót, hogy hozzon létre egy újat. Javasolt ez esetben, hogy az Ügyfél az új -Szolgáltató által létrehozott- jelszóval történő első belépést követően változtassa meg azt a sajátjára, melyet csak ő ismer.

10.4. Az apropo.hu weboldalunknak, az ott lévő termékeknek, azok árainak a megtekintéséhez nem szükséges regisztrálni.

10.5. Az Ügyfél fiók idegenek által történő elérése és az ezekből keletkezett kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget hiszen a belépési adat információk kizárólag az Ügyfél tulajdonában vannak.

11. Hírlevél szolgáltatás

11.1. Szolgáltató kizárólag a www.apropo.hu weboldalon regisztrált Ügyfeleknek küld hírlevelet alkalmanként. kb. havonta

11..2. Hírlevél lemondás: Amennyiben Ügyfél nem kíváncsi ezekre az levelekre, akkor lemondhatja a hírlevél szolgáltatást a hírlevél alján található lemondás linkre kattintva.

12. Szerzői jogok

12.1. A Szolgáltató tulajdona alatt álló www.apropo.hu weboldalon és az összes egyéb felületein megjelenő írásos és képi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll !

12.2 Bármilyen részleges vagy egész képi, írásos vagy stílusbeli másolás, csak a Szolgáltató írásos engedélyét követően lehetséges.